torstai 28. lokakuuta 2021

Välipala uskonoppia 2: Jumala puhuu Raamatussa

 

Edellisen kirjoitukseni aiheena oli ”luonto puhuu Luojastaan”. Luonto antaa vähintäänkin aiheen aavistella jotakin Korkeimmasta, joka on elämän takana. Tämä ei kuitenkaan vielä ole sellaista Jumalan tuntemisesta, mihin ihminen voi ja mihin hänen kristillisen uskon mukaan tulisi päästä. Mikä on tie oikeaan Jumalan tuntemiseen?

Luomistekojensa lisäksi Jumala on puhunut ja puhuu myös toisella ja erityisellä tavalla : hän on puuttunut maailman historiaan kulkuun useiden toisiinsa liittyneiden tapahtumien kautta. Tapahtumasarjaa kutsutaan pelastushistoriaksi. Siihen kuuluvat mm. Israelin valinta, profeettojen toiminta tämän kansan parissa, lain ja lupausten antaminen. Näitä vaiheita voidaan pitää eräänlaisena johdantona varsinaiseen puheeseen: Jumala on puhunut Jeesus Nasaretilaisen sanojen ja elämänvaiheiden kautta.

Tämä puhe on saanut aikojen saatossa kirjallisen asun Vanhan ja Uuden testamentin kirjoituksissa. Prosessi on kestänyt satoja vuosia, teksteissä on erilaisia tyylilajeja ja tapahtumista on myös erilaisia rinnakkaisia versioita. Historiallisen kerronnan ja julistuksen välinen raja on välillä epäselvä. Inhimillisestä syntytavastaan huolimatta Raamatun teksteihin kätkeytyy sen oman todistuksen mukaan yliluonnollinen piirre: kirjoitukset ovat syntyneet Jumalan Hengen vaikutuksesta. (2. Tim. 3:16)

Raamatun inspiraatiosta on monenlaisia käsityksiä. Mielestäni kristityn on hyvä ajatella, että Raamattu on kaikessa inhimillisyydessään ja jännitteisyydessään sellainen kuin Jumala on tarkoittanut. Jeesuksen tavoin myös Raamattu on yhtä aikaa inhimillinen ja jumalallinen. Monet Jeesuksen aikalaiset näkivät hänessä vain ihmisen. Vastaavalla tavalla Raamattukin on monien mielestä vain yksi uskonnollinen kirja muiden joukossa. Raamatun erityislaatuisuudesta voidaan Jeesuksen mukaan vakuuttua siten, että otetaan sana vastaan ja pannaan se harjoitukseen. (Joh. 7:17)

Lutherin mukaan Raamatun tulkinnallinen avain on Jeesus Kristus. Raamatussa kerrotut tapahtumat muodostavat toisiinsa niveltyvän kokonaisuuden, kun niitä katsotaan tästä näkökulmasta. Tämä on myös Jeesuksen oma tulkinta. Pääsiäisen jälkeen Jeesus selitti sanaa kahdelle Emmauksen tien kulkijalle. Tässä yhteydessä hän viittasi Vanhan testamentin teksteihin ja selitti heille Mooseksesta ja kaikista profeetoista alkaen, mitä hänestä oli kaikissa kirjoituksissa sanottu. (Luuk. 24: 27)

Kun Emmaukseen matkaajat kävivät läpi kokemustaan, he totesivat: ”Eikö sydämemme hehkunut innosta, kun hän kulkiessamme puhui meille ja opetti meitä ymmärtämään kirjoitukset?” Tämä toteamus tuo esille kaksi muuta tärkeää näkökohtaa Raamatun luonteesta. Ensinnäkin Raamatun sana vaikuttaa ihmisen sisimmässä uskoa, toivoa ja rakkautta. Toiseksi tarvitaan myös apua ylhäältä, Hengen työtä, jotta silmät voisivat avautua.

Kun kirkossa opetetaan, että Raamattu on armonväline, se liittyy tähän sanan vaikuttavuuteen. Sana ei vain puhu uskomisesta vaan myös synnyttää uskon. Sana myös tuo Kristuksen ja hänen myötään Jumalan ihmisen elämään. Tässä voisi ehkä käyttää vertauskuvana lääkevalmistetta, joka on suojakuoren sisällä. Kun kapseli nielaistaan, saadaan myös parantava lääke. Vastaavalla tavalla Kristus on kätkettynä evankeliumin sanaan. Kun sana otetaan vastaan, tulee Kristus ihmisen elämään ja alkaa vaikuttaa hänessä uutta elämää. Merkillinen salaisuus!

Tällainen sanan vaikutus on armoa, mutta uskon syntyminen sanan kautta ei ole kuitenkaan mekaaninen tai automaattinen tapahtuma. Maanviljelijä kyntää ja äestää peltonsa, jotta siemen kasvaisi. Maa kuitenkin antaa sadon. Jumalaa etsivän ihmisen on puolestaan syytä lukea ja kuunnella Raamatun sanaa. Sanan siemenen itäminen, kasvaminen ja sadon tuottaminen ovat taas Pyhän Hengen työtä. Luterilaisen uskonkäsityksen mukaan Henki vaikuttaa ihmisessä uskon, missä ja milloin hyväksi näkee. Tämä on vapauttavaa: ihmisen ei tarvitse itse puristaa uskoa itsestään. Kun hän on sanan vaikutuspiirissä ja pyytää uskon lahjaa, Jumala vastaa omalla ajallaan.

Lainaan kirjoituksen lopuksi herännäisjohtaja Jonas Laguksen pohtimisen arvoisia sanoja Raamatusta. Hanki itsellesi ystäviä, jotka eivät vanhene eivätkä vaihtele, vaan jotka aina ovat vierelläsi kaikissa vaiheissasi eivätkä hylkää sinua, jos et sinä hylkää heitä. He ohjaavat ja tukevat sinua, kun väsyt, he näyttävät vastenmielisiltä ja köyhiltä, mutta ovat kumminkin rikkaita ja mahtavia. He ovat sinulle tarjona Raamatussa. Jos avaat heille sydämesi, annat heidän tulla sinne ja ahkerasti rukoilet, että he näyttäisivät sinulle salatun tien, joka varmasti vie kotimaahan elämän ristiriitojen ja sekasorron läpi, niin silloin löydät erämaasta lähteitä, jotka tyydyttävät janosi, ja totisen viisauden, joka ei vie sinua koskaan harhaan.

 

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti