torstai 29. lokakuuta 2020

Haavoittunut luottamus

Psykoterapiakeskus Vastaamo on ollut viime päivinä tikun nokassa. Tehty tietomurto ja kiristäjän vaatimukset ovat kuin rikosromaanista. Tietomurron seuraukset koskettavat ennen kaikkea heitä, jotka ovat olleet asiakkaina Vastaamossa. Samalla tapahtunut koskettaa kansalaisia laajemminkin. Nyt kysytään: ovatko minua koskevat tiedot turvassa? Voinko kertoa itsestäni luottamuksellisia asioita ilman, että joudun pelkäämään niiden joutumista vääriin käsiin?

Kirkko on antanut sielunhoidollista apua niin kauan kuin se on ollut olemassa. Luottamuksellisuus on kaikkien keskustelujen lähtökohta. Erityisesti omaatuntoa painavista asioista pitää voida kertoa avoimesti ilman pelkoa siitä, että asiat tulevat toreilla vastaan. Tällaisen luottamuksen vahvistamiseksi ja tukemiseksi pappia sitoo rippisalaisuus. Pappi ei saa paljastaa ripissä kerrottuja asioita kenellekään. 

Seurakuntalaisten on hyvä muistaa, että mahdollisuus luottamukselliseen keskusteluun on olemassa myös kirkossa - ei vain terapiakeskuksissa. Itse olen saanut apua omiin kysymyksiini molempien tahojen kautta. Siksi tahdon myös rohkaista teitä käyttämään näitä mahdollisuuksia. Jokainen tarvitsee joskus toisten apua, monet myös ammatillista apua.

Meillä on mahdollisuus toimia olla kuuntelevana korvana myös toinen toisellemme. Silloin kun, joku kertoo meille jotakin omasta elämästään,  se on suuri luottamuksen osoitus. Sen mukaisesti on oltava tarkkana, ettei epähuomiossa tai ajattelemattomuuttaan kerro eteenpäin asioita, joita ei ole tarkoitettu kahvipöytäkeskusteluihin. Juorut on syytä panna poikki omalla kohdalla. 

Hyvä yhteiselämä ihmisten välillä ja koko yhteiskunnassa perustuu luottamukseen. Pyrkikäämme vaalimaan ja rakentamaan sitä omalta osaltamme siellä, missä kulloinkin olemme. 

perjantai 16. lokakuuta 2020

Löydettyjä helmiä

 Tarkoitukseni on tällä palstalla kirjoittaa paitsi seurakuntamme ja kirkkomme ajankohtaisista asioista myös opettaa ja julistaa - siis toimia papin varsinaisessa tehtävässä. Toivon voivani jakaa jotakin siitä, mitä olen elämäni varrella oppinut kristittynä elämisestä. Osa on kirjoista, osa kantapään kautta opittua. 

Olen viime vuoden syksystä alkaen kirjoittanut Kotimaa 24:een blogeja, joiden tähtäyspisteenä on hengellisen elämän tukeminen. Tuntuu luontevalta jakaa näitä asioita myös tällä foorumilla. On varmaan niin, että mitä helpommin ja useammalta foorumilta opetusta on saatavilla, sitä useammat siitä myös hyötyvät. Niinpä tulen jatkossa laittamaan Kotimaassa ja mahdollisesti muissa lehdissä julkaistuja kirjoituksiani myös tälle palstalle. 

Toivon mukaan nämä löytämäni helmet voivat ilahduttaa ja rohkaista sinuakin!


Löydetty helmi 2: Hän vastaa ajallaan ja tavallaan 

Rukousta on verrattu sielun hengitykseen. Niin kuin ihminen tarvitsee alati happea pysyäkseen hengissä, samoin uskokin tarvitsee alati uudistumista rukouksen kautta. Silti rukous tahtoo jäädä. Se ei ole meille helppoa eikä luontaista. Siksi tarvitsemme opastusta ja rohkaisua rukoilemiseen.

Törmäsin lukioaikana norjalaisen prof. Ole Hallesbyn kirjaan Rukouksen maailmasta (sittemmin julkaistu nimellä Rukouksen ihmeellinen maailma). Tekijän rukouksena on ollut, että hän saisi julistaa rukouksen evankeliumia silti tinkimättä rukouselämän laeista. Mielestäni kirjoittaja on onnistunut tässä pyrkimyksessä. Olen vuosien varrella palannut kirjan ajatuksiin yhä uudestaan.

Useimmiten olen lukenut jaksoa, joka käsittelee rukouksen vaikeuksia. Hallesby tuo tässä yhteydessä esille kolme asiaa. Ensinnäkin luulemme, että meidän on autettava Jumalaa täyttämään pyyntöjämme. Tämä on kuitenkin erehdys, joka tekee rukouksestamme väsyttävää ponnistelua. Hallesby ottaa Jeesuksen äidin menettelyn Kaanan häissä esimerkiksi oikeasta rukouksesta. Kiusallisessa tilanteessa Maria meni ja kertoi syntyneestä vaikeudesta Jeesukselle: ”Heillä ei ole viiniä.” Tätä on rukous, omien ja toisten vaikeuksien tuomista Herran eteen.

Hallesby kirjoittaa: Mutta rukoukseemme tulee rauhaa aivan erikoisessa mielessä, kun meille selviää, että me puhuttuamme Jeesukselle asiasta olemme jo suorittaneet oman osuutemme. Siitä lähtien on asia Hänen huomassaan. Siitä lähtien on Hän vastuussa, mikäli rohkenemme käyttää näin lapsellista sanaa. Ja rohkenemmehan me! Tämän kun muistaisimme, niin monien huolten ote meistä vähenisi.

Toiseksi Hallesby tuo esille ihmisen taipumuksen komentaa Jumalaa. Rukoilijalla voi olla mielessään valmiina käsitys, miten Jumalan tulisi vastata hänen pyyntöönsä.  Jumalan vastaukset ovat kuitenkin usein toisenlaisia kuin me itse odotamme. Jeesuksen äiti on tässäkin tilanteessa esimerkkinä rukoilijalle. Hän sai Jeesukselta tylyn tuntuisen vastauksen pyyntöönsä: ”Anna minun olla, nainen. Minun aikani ei ole vielä tullut.” Maria ei kuitenkaan menettänyt luottamustaan Jeesuksen, vaan ohjeistaa häissä olevia palvelijoita: ”Mitä hän teille sanookin, tehkää se.” Kertomuksen lopun tiedämme.

Hallesby rohkaisee:  ”Jos Henki saa opetetuksi meille, ettemme joudu vaaraan jättäessämme rukouksenkuulemisen ajan ja tavan Jumalan huomaan, niin silloin tulee rukoushetkistämme todellisia lepohetkiä. Silloin näemme, ettei Jumala ainoastaan täytä pyyntöämme, vaan että Hän tahtoo suoda meille kaikkein parhaan ja runsaimman rukouksenkuulemisen, mikä ikinä on hänen kaikkitietäväisyytensä ja kaikkiviisautensa vallassa. Siksi Hän lähettää rukouksenkuulemisen juuri sinä hetkenä, jolloin se on meille ja Hänen asialleen suurimmaksi hyödyksi. Siksi Hän myöskin lähettää sen sillä tavalla, josta jää enin ja pysyväisin vaikutus elämäämme.”

Kolmas vaikeutemme on se, että unohdamme rukoilla Jeesuksen nimeen. Silloin kun Jumala tuntuu olevan läsnä ja sydämessä on taivaallista lämpöä, rukoukseenkin on helppo käydä.  Mutta kun sitten tulee pilvisempiä päiviä, jolloin eikä tunneta Jumalan läsnäoloa, iloa eikä huolenpitoa muista, silloin rukouskin helposti lakkaa. Hallesbyn mukaan syynä tähän on se, ettemme ole oppineet rukoilemaan Jeesuksen nimeen. Tämä käy ilmi siitä, että rohkeus rukoilla häviää omien tunteiden ja kokemusten vaihtumisen myötä. Ihminen onkin rukoillut oman uskonsa ja rakkautensa nimeen.

Rukoilijan on opittava, että hänen rukouksensa kuullaan Jeesuksen tähden, ei hänen uskonsa palavuuden, uskollisuutensa tai sydämensä puhtauden vuoksi. Muuten rukouselämä jää helposti takerruksiin alakuloisuuteen tai muuttuu hengettömäksi velvollisuuden täyttämiseksi.

Mutta miten vapauttavalta tuntuukaan rehellisestä sielusta, joka näkee sydämensä maailmallisuuden ja hengettömyyden, uskon, rakkauden ja huolenpitonsa puutteensa, miten vapauttavalta tuntuukaan, kun sille selviää, ettei meidän tarvitsekaan rukoillessamme  ponnistautua hengellisyyteen, jota vailla olemme rukoilemaan ruvetessamme. Eikä meidän liioin tarvitse pönkittää vähäistä uskoamme niin mahtavaksi kuin suinkin. Ei myöskään puhaltaa kylmään sydämeemme saadaksemme sammumaisillaan olevan huolenpidon taas leimahtamaan liekkiin. Eipä suinkaan, rukoillessamme ei meidän ylipäänsäkään tarvitse harjoittaa tällaista hengellistä voimistelua. Yksi vain on tarpeen: meidän on kerrottava tilamme Jumalalle, sanottava miten on uskomme, huolenpitomme, maailmallisen ja rukoukseen väsyneen sydämemme laita ja sitten rukoiltaa Jeesuksen nimeen.

Hallesbyn mukaan rukous on olemukseltaan Jeesuksen päästämistä omaan hätään ja avuttomuuteen. Rukous Jeesuksen nimeen on avuttoman katsahdus armorikkaaseen ystäväänsä. Se onkin varsinaisena rukouksena rukouksessamme.

Hallesby sanoo, että hänen kirjansa ei pyri tarjoamaan enempää kuin muutaman yksinkertaisen rivin väsyneille rukoilijoille. Se on myös tämänkertaisen kirjoitukseni tarkoitus. Rohkaistu käymään kaikkine asioinesi Herran luo ja jättämään ne hänen hoitoonsa! Hän vastaa ajallaan ja tavallaan. (julkaistu Kotimaa 24:ssa 1.10.2020)

PS. Muistakaa meitä työntekijöitä esirukouksin. NÄin teette mitä tärkeintä palvelutyötä. Kotisivuiltamme löytyvä rukousmuistio (välilehdellä "osallistu") on tarkoitettu tässä avuksenne. 


Esikatselu
Julkaise

keskiviikko 7. lokakuuta 2020

Maskit käyttöön!

Koronarintamalta kuuluu huonoja uutisia. Epidemia lähtenyt huolestuttavasti uuteen kasvuun. THL on päivittänyt 24.9.2020 suositusta kasvomaskien käytöstä kansalaisille. Suositusta on täydennetty koronaepidemian kiihtymis- ja leviämisvaiheiden ohjeilla.  Olemme keskustelleet asioista myös paikkakunnan ylilääkäri Tuomas Parmasen kanssa.

Suositamme nyt, että seurakuntalaiset pitäisivät maskia sekä kirkossa että muissa seurakunnan toimitiloissa. Maskin kanssa vaihtoehtoinen käytäntö on visiirin käyttö, jollaisia olemme nähneet esim. paikallisen apteekin työntekijöillä. Erityisen tärkeää tämä on silloin, kun ollaan pienemmissä tiloissa ja turvaetäisyyksien toteutuminen on epävarmaa.

Turvavälien mahdollistamiseksi tehdään uusia konkreettisia toimia: Pyhäinpäivän iltakirkko sekä kauneimmat joululaulut –tilaisuudet jaetaan useampaan osaan. Kenties jokin muukin joulunajan tilaisuus. Saattaapa olla, että joku tapahtuma pidetään ulkona tai striimataan. Tätä mietitään nyt.

Turvavälien lisäksi pyydämme kaikkia kiinnittämään entistä tarkemmin huomiota käsihygieniaan. Eli käsiä tulee pestä usein, minkä lisäksi käsidesiä kannattaa käyttää. Ja tämä lienee jo itsestään selvää: tilaisuuksiin tullaan vain terveenä.

Kahvituksia pidetään harvoin, niin kauan kuin tilanne on mikä on. Silloin kun tarjoilu nähdään perustelluksi, käytetään ”Take away” –periaatetta, jossa tarjottava annostellaan valmiiksi. Säilytetään kuitenkin näissäkin hetkissä maltti ja sen mukainen turvaväli, vaikka puhuttavaa olisikin kertynyt.

Ylilääkäri suosittaa vapaaehtoisuuteen perustuvan osallistujalistan keräämistä tilaisuuksissamme. Tässä ideana on se, että jos tulee ilmi koronatartuntoja, altistuneet saadaan nopeammin tavoitettua. Nimilistoja säilytetään kuukausi tilaisuuden jälkeen, minkä jälkeen ne hävitetään. Pyydämme teitä yhteistyöhön tässä asiassa – käytäntö on kaikkien parhaaksi!

Lopuksi. Näiden suositusten tarkoituksena on paitsi varjella meistä jokaista myös mahdollistaa seurakunnan kokoavan toiminnan jatkuminen. Tilannetta seurataan, ja ohjeita annetaan kulloiseenkin tilanteeseen reagoiden. Tämä voi merkitä välillä käytäntöjen kiristymistä, välillä höllentymistä.

Pyrkikäämme säilyttämään usko, toivo ja rakkaus kaikesta huolimatta.