perjantai 21. huhtikuuta 2023

Voiko Jeesuksen ylösnousemusta todistaa?

Pääsiäisen sanoma ”Kristus nousi kuolleista” on siinä määrin radikaali ja normaalin kokemuksen ylittävä, että on lupa kysellä, mihin tällainen usko perustuu. Tässähän ollaan kristillisen uskon ytimessä: ”Ellei Kristusta ole herätetty, silloin meidän julistuksemme on turhaa puhetta, turhaa myös teidän uskonne.”

Se on selvää, että luonnontieteen keinoin Jeesuksen ylösnousemusta ei voida todistaa sen paremmin kuin luomisenkaan ihmettä. Tässä ollaan tekemisissä asioiden kanssa, joiden toistaminen tai mittaaminen eivät ole mahdollisia. Jeesuksen ylösnousemuksen puolesta on kuitenkin esitetty näkökohtia, joita epäilijänkään ei pidä sivuuttaa.

Ensinnäkin on ilmeinen tosiasia, että Jeesuksen hauta oli tyhjä. Evankeliumien kertomukset poikkeavat toisistaan jonkun verran yksityiskohdissa, mutta tämä puhuu enemmän kertomusten autenttisuuden puolesta kuin se, että ne olisivat täysin yhdenmukaiset. Pääasiasta evankeliumit kuitenkin puhuvat yhtäpitävästi: hauta oli tyhjä.

Jeesuksen ruumista ei löydetty, eivätkä hänen vastustajansakaan voineet kiistää asiaa. Selvää on, että he olisivat tuoneet ruumiin esille viimeistään siinä vaiheessa, kun ensimmäiset kristityt alkoivat julistaa Herran ylösnousemusta. Näin he eivät kuitenkaan voineet tehdä, sillä ruumis oli kadonnut. Matteuksen mukaan ylipapit käskivätkin levittää huhua, että opetuslapset olisivat varastaneet ruumiin.

Tässä yhteydessä voidaan mainita myös Jeesuksen käärinliinoihin liittyvä yksityiskohta, jonka Johannes tuo esille. Käärinliinat olivat haudassa sellaisella tavalla, joka tekee mahdottomaksi ajatuksen haudanryöstöstä. ”Jeesuksen kasvoja peittänyt hikiliina ei ollut käärinliinojen vieressä vaan erillään, omana käärönään.” Jeesuksen käärinliinoissa oli jotakin samantapaista kuin kotelossa, josta perhonen on lähtenyt. Pietari lähtikin haudalta pois ihmetellen sitä, mitä oli tapahtunut.

Evankeliumien mukaan naiset olivat ensimmäisinä tyhjällä haudalla ja sitten kertoivat siitä. Jeesuksen ajan yhteiskunnassa naisten sanan painoarvo oli heikko. Juutalaisen lain mukaan naisen todistus ei ollut pätevä. Jos kertomukset ylösnousemuksesta olisivat sepitettyjä, todistajiksi ei missään tapauksessa olisi laitettu naisia.

Jeesus myös ilmestyi opetuslapsilleen useita kertoja. Magdalan Maria sai kohdata ylösnousseen Jeesuksen pääsiäisaamuna haudan luona. Sen jälkeen Jeesuksen kerrotaan ilmestyneen Emmauksen tien kulkijoille sekä Pietarille. Johanneksen mukaan Jeesus ilmestyi opetuslapsilleen pääsiäispäivän iltana. Viikkoa myöhemmin tämä toistui. Kun apostoli Paavali palauttaa lukijoittensa mieleen kristillisen uskon perusasioita (1.Kor. 15), hän kertoo yli 500 ihmisen nähneen Jeesuksen hänen ylösnousemuksensa jälkeen.

Jeesuksen ylösnousemuksen  todisteista on tässä yhteydessä paikallaan mainita myös Uuden testamentin omasta todistuksesta riippumaton tosiasia. Kristillinen seurakunta syntyi ylösnousemususkon ympärille ja alkoi levitä. Lukkojen takana piileskelevät opetuslapset muuttuivat rohkeiksi todistajiksi. Pienestä alusta kasvoi maailmanlaaja kirkko. Tämän selittää parhaiten se, mistä Raamattu kertoo: ylösnoussut ilmestyi oppilailleen, avasi heille kirjoitukset ja lähetti heidät maailmaan.

On vielä aiheellista pohtia yhtä kysymystä. Missä määrin usko ylipäätään perustuu tosiasioiden hyväksymiseen ja niistä tehtäviin johtopäätöksiin ja missä määrin uskon syntymisessä on kyse jostakin muusta?

Jeesuksen kertomuksessa rikkaasta miehestä ja Lasaruksesta rikas mies kuoltuaan päätyy vaivan paikkaan. Hän pyytää Isä Abrahamilta, että joku kuolleiden joukosta menisi hänen veljiensä luo varoittamaan heitä. Tähän Abraham sanoi: ”Jos he eivät kuuntele Moosesta ja profeettoja, ei heitä saada uskomaan, vaikka joku nousisi kuolleista.”

Tästä Raamatussa on myös esimerkkejä. Kun Jeesus herätti Marian ja Martan veljen Lasaruksen kuolleista, se ei ollut kaikille myönteinen asia. Ylipapit halusivat surmata Jeesuksen lisäksi myös Lasaruksen, sillä monet juutalaiset uskoivat Jeesukseen hänen takiaan. Edellä myös kerrottiin, kuinka ylipapit laittoivat pääsiäisen jälkeen liikkeelle valheellisen huhun.

Ollaanpa Jeesuksen ylösnousemuksen todisteista mitä mieltä tahansa, on siis ilmeistä, että ne eivät välttämättä saisi ihmistä kääntymään – edes siinä tapauksessa, että ne olisivat kiistattomia. Epäusko on muuta kuin epäily, se ei tahdo uskoa. Syynä eivät välttämättä ole uskomisen älylliset hankaluudet, vaan haluttomuus muuttaa omia ajattelutapoja ja tottumuksia.

Avoimella mielellä olevaa kyselijää Jeesus opastaa omakohtaiselle tutkimusmatkalle: ”Joka tahtoo noudattaa hänen tahtoaan, pääsee kyllä selville siitä, onko opetukseni lähtöisin Jumalasta vai puhunko omiani.” (Joh. 7:17)

 

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti